Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.12.2020 17:39 (Üye) Soru : ACİL SGK tarafından gönderilen ödeme emrindeki borçlar için 7256 sayılı kanundan faydalanarak yapılandırmaya müracat edilecek. FAKAT yapılandırma süresi son günü 31.12.2020. mal bildiriminde bulunma süresi 07.12.2020 bugün son gün. Mal bildiriminde bulunmama halinde mal bildiriminde bulunmamaya ilişkin yaptırımlar uygulanırmı

Cevap : 6183 sayılı Kanunda yapılan tanıma göre, mal bildirimi; amme borçlusunun, amme alacağını karşılayacak miktarda, gerek kendi elindeki, gerekse üçüncü şahıslar elindeki menkul ve gayrimenkul malları ile alacak ve haklarının; nev’ini, mahiyetini ve miktarını veya malı olmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynakları ile buna nazaran borcunu ne şekilde ödeyebileceğini tahsil dairesine yazılı veya sözlü olarak beyan etmesidir. Ödeme emri ile amme borçlusundan, 15 gün içinde borcunu ödemesi veya mal bildiriminde bulunması istenir. Amme borçluları, tebliğ edilen ödeme emri üzerine 15 gün içinde borçlarını ödemedikleri takdirde, bu süre içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir. Ödeme emrine karşı mal bildiriminde bulunulmaması veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunulması halinde hapis cezaları; malının bulunmadığı yönünde beyanda bulunanların ise Kanunun 114 üncü maddesindeki bilgileri bildirmemeleri halinde hapis veya para cezası ile cezalandırılmaları söz konusudur. Ancak 7256 sayılı yapılandırma da yapılandırma başvurusu yapılırken 07.12.2020 tarihine kadar mal bildiriminde bulunun diye bir hüküm bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.