Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.12.2020 09:48 (Üye) Soru : Merhaba, Fabrika binasında bulunan Üretim makinalarının yeri değişecektir. Yeni inşaa edilen Yan binaya kurulumunun yapılabilmesi için platform inşası ve montaj masrafları yaklaşık 400 000.-TL civarı maliyete sahiptir. Bu harcama gider yazılabilir mi? Gider yazılır ise hangi hesaba atılmalıdır? 770? 730? Amortismana tabi tutulacak ise amortisman oranı ne olmalıdır?

Cevap : Yapılan harcama gider olarak değerlendirilmez. Makine ve teçhizat dışındaki harcama binanın maliyetine eklenerek amortisman ayrılır. Amortisman listesi web sayfamızda mevzuat/pratik bilgiler vergi bölümündedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.