Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.12.2020 10:05 (Üye) Soru : Merhaba, İlgili kişinin 4A işe başlama tarihi 01/12/1989 tarihi ve 4A kapsamında toplamda 148 gün hizmeti bulunmaktadır. Kişi yurt dışında geçen sürelerini 7186 sayılı kanunundan ÖNCE toplamda 5875 gün borçlanmış ve ödemiştir. Bu kişi 4A'dan mı, 4B'den mi emekli olur? Teşekkür ederim...

Cevap : Borçlandırılan sürelerin değerlendirilmesi ve sigortalılığın başlangıcı MADDE 12 – (Değişik:RG-6/11/2020-31296) (4) (1) Borçlanılacak sürenin belirlenmesinde ispatlayıcı belgelerde kayıtlı bulunan son tarihten geriye doğru olmak üzere borçlanılmak istenen gün sayısı esas alınır. Bu tespitte bir yıl 360 gün, bir ay 30 gün olarak hesaplanır. (2) Yurt dışı borçlanmasına ait süreler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilir. (3) Sigortalılığın başlangıç tarihinin tespiti aşağıdaki şekilde yapılır: a) Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.