Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.12.2020 10:02 (Üye) Soru : Merhaba, kısa çalışmanın başladığı ay çalışanlara ilk 7 gün yarım ücret ödenmesi konusu kısa çalışmaya çıkan çalışanlar için mi yoksa kısa çalışma başvurusu kabul edilmeyen ve emekli çalışanlar içinde geçerli midir

Cevap : Kısa çalışma ödeneğine ilk defa başvuru yapan işyerinde 4857 sy kanun 40 madde ; Kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 Sayılı kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40’ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” hükmü, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 40.maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.” hükmü yer almaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.