Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.12.2020 10:48 (Üye) Soru : İYİ GÜNLER DİLİYORUM 24/03/2020-28/03/2020 TARİHLERİNDE İSTİRAHAT ALAN ÇALIŞAN İÇİN ÇALIŞMADIĞINA DAİR BİLDİRİM SÜRESİNDE YAPILMADIĞINDAN. 07/12/2020 TARHİNDE 1.471,50 TL İDARİ PARA CEZASI İÇİN 7256 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA YAPILARAK İNDİRİM DEN FAYDALINABİLİNİR Mİ? TEŞEKKÜRLER.

Cevap : 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve Kurumca takip edilen idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için aylık %0,35 oranında hesaplanacak tutarın, 3.Madde hükümlerine göre ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. yapılandırabilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.