Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.12.2020 11:36 (Üye) Soru : Merhaba,Bir çalışanımıza iki ay süre ile işe gelmemesi sebebiyle noter aracılığı ile ihtarname gönderdik.Cevap alınamaması sebebiyle tutanak tutularak "Ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık" gerekcesi ile işine son verildi. Söz konusu çalışan arabulucu'ya başvurdu ve kıdem tazminatı,fazla mesai alacağı,tatil günü alacağı,ihbar tazminatı gerekce gösterilerek 4.500 TL talepte bulundu. Bu talep kabul edildi ve bedel işçinin avukatına ait hesabına ödendi. Bu şekilde yapılan genel anlaşma için işçi adına gelir ve damga vergisi hesaplamak ve beyan etmek gerekir mi?

Cevap : Yapılan ödemedeki kıdem tazminatı dışındakiler için GV ve DV hesaplanır.Gecikme zammı veya cezalar KKEG dir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.