Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.12.2020 11:02 (Üye) Soru : Soru: Merhaba, Personellerimizi ortak olmadığımız hrehangi bir bağlılığımızın olmadığı bir işverene nakil ettireceğiz. Bu durumda hangi çıkış kodunu kullanabiliriz. Cevap:Sayın, Bu işlemin işçi devri mi yoksa külliyen işyeri devri mi ? olduğunu bilmemiz gerekir. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Merhaba, Sadece işçi devri olacak.

Cevap : Dş sözleşmesinin tüm hak ve borçları ile bir bütün olarak başka bir işverene sürekli ve kesin olarak devredilmesi mümkündür. Sözleşme devri kendine özgü üç taraflı bir sözleşme ile gerçekleşir. Bu sözleşme devreden ve devralan işveren ile işçinin birlikte katılması veya devreden ile devralan arasındaki sözleşmeye işçinin onay vermesi ile kurulur. Hukukumuzda tartışmalı olan husus, iş sözleşmesini devrin mümkün olup olmadığı değil, sözleşme devrinin hukuki sonuçlarıdır. Bu sonuçların sözleşme devrine dair yasa çalışmalarında da düzenlenmediği görülmektedir bu açıklamalar ışığında işçi devri sözleşmeyle yapılır ancak sgk yönünden çişçi çıkış ve girişi yapılması gerekir. İşçi devri kodu yoktur. diğer nedenler seçilebilir. Belirsiz süreli İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi seçilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.