Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.12.2020 12:38 (Üye) Soru : Sayın danışman; Personele yapılan yol ve yemek ödemeleri nakit olarak yapılırsa SGK primine tabi olma durumu nedir? Yine aynı şekilde yol ve yemek ödemeleri ticket şeklinde olursa sgk yönünden sorumluluğu nedir? Tamamı sgk primine tabi mi yoksa tamamı muaf mı?

Cevap : işyerlerinde çalışan sigortalılara; nakit olarak yapılan yemek yardımının primden istisna olan kısmı düşüldükten sonra kalan tutarının, nakit olarak ödenen yol bedelinin ise 5510 sayılı kanunun 80.maddesindeki “görev yollukları” başlığı ile karıştırılmadan istisna olan ödemeler içinde yer almaması sebebiyle, tamamının sigorta primi kesintisine tutulması, yemek parası altında yapılan nakit ödemelerden, günlük asgari ücretin %6’sının yemek verilen gün sayısı ile çarpımyla bulunacak tutarının üzerindeki kısmı ile yol bedeli altında yapılan nakit ödemenin tamamından sigorta primi kesilmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.