Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.12.2020 02:28 (Üye) Soru : 2020 yılı içerisinde gönüllü olarak e-faturaya geçmiş mükellef, 2021 yılında e-deftere geçmesi zorunlu mudur? ( firma e-ticaret ile uğraşıyor, trendyol v.b. internet siteleri üzerinden satış yapıyor. )

Cevap : Merhaba; mükellefiniz Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları yukarıda bahsedilen igili kapsam içinde kalıyorsa e-fatura - e-arşiv fatura ve e - defter yükümlülükleri yükümlülüğün oluşma tarihlerine göre başlar ( e-defter ayrıca değerlendirilir) iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.