Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.12.2020 13:32 (Üye) Soru : MERHABA CEVABINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. FİRMADAN ALDIĞIM BİLGİDE PERSONEL HAYAT SİGORTASI YAPTIRMIŞ 130 USD AYLIK ÖDEMESİ.BU PRİMLERİ, PERSONELİN ÜCRET BORDROSUNDAN, GELİR VERGİSİ STOPAJINDAN DÜŞEBİLİRMİYİZ.

Cevap : ÖNCEKİ CEVAP DA BELİRTTİĞİMİZ GVK 63/3.MADDEYİ İNCELEYİNİZ ŞARTALAR VE ORAN MADDEDE YAZILIDIR.AYLIK MATRAH DAN İNDİRİLECEK TUTAR MAAŞIN % 15 KADARDIR. GVK 63/ 3. (6327 sayılı Kanunun 5.maddesiyle değişen bent; Yürürlük 01.01.2013) Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına AİT HAYAT SİGORTASI POLİÇELERİ İÇİN HİZMET ERBABI TARAFINDAN ÖDENEN PRİMLERİN %50'Sİ İle ölüm, kaza, sağlık, hastalık, (6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.05.2013) engellilik (5), işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ÖDENDİĞİ AYDA ELDE EDİLEN ÜCRETİN %15'İNİ VE YILLIK OLARAK ASGARİ ÜCRETİN YILLIK TUTARINI AŞAMAZ. (700 Sayılı KHK'nın 45 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 09.07.2018)Cumhurbaşkanı(6) bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.).
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.