Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.12.2020 01:54 (Üye) Soru : Bir müşterim şartları taşımadığı halde 2020 yılı başında kendi isteği ile e fatura kesmeye başladı. 2020 hasılatı 5.000.000.- TL.'yi geçmesini bekliyorum. 2021 yılı için E Defter tutması zorunlu mu?

Cevap : Merhaba; ilgili tebliğ kapsamında; e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren), yani e-fatura için yasal yükümlülüğün başladığı yılı takip eden takvim yılı başı dikkate alınır (e-deftere geçmek için) iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.