Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.12.2020 14:17 (Üye) Soru : EK-9 kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlar için kçö başvurusu yapılabiliyor mu?

Cevap : Bir hizmet akdine dayalı olarak bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar yani 4/1-a kapsamında işsizlik sigortasına tabi olan sigortalılar 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında sayılırlar. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 9’uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran gerçek kişi işveren sayılmaktadır. 5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi ve bu madde kapsamında çıkartılan Ev Hizmetlerinde 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ hükümlerine göre; ev hizmetlerinde işveren yanında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar, 4/1-a kapsamındaki sigortalılara (SSK) sağlanan haklardan aynı şekilde yararlanacak, bu sigortalılar hakkında uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası hükümleri uygulanacaktır. Kısaca, bu durumda olan çalışanlar hakkında tüm sigorta kollarına tabi sigortalılar için uygulanan hükümler uygulanacaktır. 10 günden daha az süreyle çalışanlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanacak, diğer sigorta hükümleri uygulanmayacağı gibi işsizlik sigortası hükümleri de geçerli olmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.