Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.12.2020 00:45 (Üye) Soru : Bir şirketimizin vergi dairesinde ÖTV 1 mükellefiyeti açık. Her ay ''3403.19.10.00.00 Yağlama müstahzarları) Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler'' malını ithal ediyoruz. Ötv 1 sayılı B cetvelinde yer alan bu malı ithal etmemizden dolayı E-Fatura ve E-Defter uygulamasına geçmemiz gerekiyor mu ?

Cevap : Merhaba; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler ilgili kapsamda bulunan mükelleflerden e-fatura uygulamasına geçiş şartlarından birisini yerine getirmiş olup e-fatura ve e-defter yükümlülüğü başlayacaktır iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.