Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.01.2021 17:33 (Üye) Soru : eyit etmem bakımından soruyorum, çünkü alo 189 tutara bakılmaksızın internette reklam ve aracılık işleri yapanlar e deftere geçmelidir dedi, ben 2020 yılında bir defa 4000 lira tutar ile www.taraklıajans.com sitesinde Sakarya Büyük Şehir belediyesi adına, Adapazarının kurtuluşu veya Cumhuriyet Bayramı ilanı gibi internet ortamında yazılımını videosu reklam hizmetim oldu, 2020 yılı yıllık cirom sadece 30 bin liradir, e deftere geçmeli miyim,

Cevap : Merhaba; İlgili maddeye göre ; Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları; 1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. yukarıdaki kapsamda takip eden takvim yılının başından itibaren de e- deftere geçmek zorundadırlar iyi günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.