Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.12.2020 09:42 (Üye) Soru : Merhaba, Şirketimizde çalışan arge personelinin toplam çalışması 30 gün Arge çalışması ise 15 gündür. Arge çalışmasını 5746 kanundan 15 gün kalan argesiz çalışmasını ise 6111 kanundan 15 gün bildirebilir miyiz? Teşekkürler

Cevap : Ar-Ge faaliyet ve projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Hazinece karşılanır. Bu teşvikte işçiye yapılan ücret dışı ödemeler (ikramiye v.b.) teşvik kapsamı dışındadır. Kapsamdaki personele Ar-Ge dışı çalışmaları nedeniyle ödenen ücretler de teşvik kapsamına girmez. Ar-Ge faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hafta tatili ve yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin ücretleri kapsam dışındadır. bir sigortalı için sadece bir teşvikin uygulanması şartı 6111 sayılı Kanunun 38. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine eklenen "Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır" cümlesi ile bir sigortalı için birden fazla teşvikin uygulanması imkânı getirilmiştir. Bu şekilde aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun''''un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki 5 puanlık prim indirimi öncelikli olmak üzere diğer teşvikler uygulanabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.