Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.12.2020 16:27 (Üye) Soru : Merhaba. araç bedeli 260.000 ötv 400.000 kdv 120.000 olmak üzere toplam 780.000 TL değerinde binek oto satın aldık. alış muhasebe kaydını yaparken 140.000 TL direk gider yazıp geri kalan 640.000 TL 254 Taşıtlar hesabına atsak ve amortisman ayırırken 160.000 TL lik kısım üzerinden amortisman ayırıp KKEG göstermeden işlem yapabilir miyiz. 5 yıllık amortisman süresi sonunda 254- 780.000 TL 257- 160.000 TL bakiye olacak şekilde amortisman işlemi yapamaz mıyız?

Cevap : Aşağıdaki bilgi ve örneğe göre işlem yapınız. YENİ (İLK İKTİSAP) BİNEK OTOMOBİL ALIMI VE AMORTİSMANI NA İLİŞKİN MUHASEBE KAYDI ÖTV ve KDV’nin MALİYETE EKLENMEYİP GİDER YAZILMASI HALİNDE : 7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, binek otomobilin iktisabına ilişkin KDV ve ÖTV toplamının 140.000 TL’ye kadarlık kısmı ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Binek otomobile ilişkin KDV ve ÖTV tutarı toplamının bu tutarı aşan kısmı ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olarak işlem görecektir. Örnek: (XYZ) Anonim Şirketi, genel yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere 15.02.2020 tarihinde KDV ve ÖTV hariç fiyatı 200.000 TL olan bir binek otomobil satın almıştır. Söz konusu otomobil için 120.000 TL ÖTV ve 57.600 TL KDV ödenmiştir. Ödeme satın alma tarihinde banka üzerinden gerçekleşmiştir. Söz konusu aracın ÖTV ve KDV toplamı (120.000 + 57.600) olan 177.600 TL, 2020 yılı için öngörülen gider olarak yazılabilecek 140.000 TL’nin üzerinde olduğundan, limiti aşan 37.600 TL’lik kısmın KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir. Buna göre; Binek otomobilin vergisiz bedeli: 200.000 TL, Binek otomobil için ödenen KDV+ÖTV Tutarı: 177.600 TL. Gider yazılabilecek KDV+ÖTV Tutarı: 140.000 TL. KDV+ÖTV’nin KKEG olarak işlem görecek kısmı: 177.600 - 140.000 =37.600 TL Alış Muhasebe kaydı; ----------------15/02/2020------------- 760 / 770 140.000 689 (KKEG) 37.600 254 200.000 102 377.600 -----------------/--------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.