Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.12.2020 09:41 (Üye) Soru : Merhaba,malumunuz 4447/Geçici 26.maddeden yararlanma süresi 6 aya son yararlanma tarihi de 30.06.2021 e uzatıldı.Bizim 2 personelimiz Ağustos 2020 de normal çalışmaya dönüp Ağustos-Eylül-Ekim aylarında 3 ay 07252 sayılı teşvikten yararlandı. Bu kişiler çalışmaya devam ediyorlar. Bu durumda bu çalışanlar uzatılan süreyi tamamlamak üzere 3 ay daha Kasım-Aralık ve Ocak 2021 de de 07252 sayılı teşvikten yararlanabilir mi?

Cevap : 28.07.2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 7252 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici madde 26 uyarınca kısa çalışma ve ücretsiz izin dönemlerinin sonlandırılması neticesinde işverenlere 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, asgari ücret üzerinden hesaplanan isçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacağı hükmü getirilmişti. 02.12.2020 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan 3246 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre yapılan güncelleme ile; işverenler 30/06/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 6 ay süreyle ilgili teşvik desteğinden yararlanabileceklerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.