Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.01.2021 17:44 (Üye) Soru : Mükellefimiz e ticaret sitesi olup, günlük 500.600 ayda 15.16 bin ortalama ile farklı kişilere ürün gönderimi yapıp çoğunluğu e arşiv den oluşan fatura kesmektedir. 2021 de e defterde olacaktir. Bu e arşiv faturaların günlük bazda toplanıp tek bir yevmiyede tek bir satış kaydında gösterilmesi mümkün müdür? Günlük kesilen e arşiv fatura toplamlarinin Her yevmiye kaydında hangi faturaların kayda alındığına da bir rapor tutulması halinde böyle bir kayıt yapılabilir mi? Mevzuat açısından bir sorun oluşturur mu?

Cevap : Merhaba; yevmiye maddesine konu olan her işlemin tek bir yevmiye maddesinde gösterilmesi gereklidir. Özellikle faturalar; e-defter uygulama kılavuzuna göre; Fatura kaydına istinaden açıklama Bilindiği üzere e-Defter uygulamasında faturaların, “18. Belge Tipi” başlığında açıklandığı gibi her bir fatura ayrı bir yevmiye maddesinde olacak şekilde kaydedilmesi gerekmektedir. Ancak e-Arşiv kullanıcısı olmak şartıyla abonelik esasına göre çalışan firmalar ve kargo şirketleri ile yazılı talep üzerine Başkanlıkça uygun görülen sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler e-defter uygulaması ile ilgili belirlenmiş olan diğer düzenlemelere uymak koşulu ile birden fazla faturayı kapsayacak şekilde yevmiye kaydı düzenleyebileceklerdir. Bu şekilde yapılan kayıtta belge tipi “other”, belge açıklaması “e-Arşiv fatura icmali” olacaktır ve bu icmalin numarası ve tarih bilgisinin de yevmiye maddesinde gösterilmesi zorunludur. Ayrıca, bu icmalin earşiv raporu formatında ve aynı içerikte olması ayrıca mali mühür ya da elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunludur. Bununla birlikte, muhasebe kaydına konu edilecek faturaların aynı mahiyette olacak şekilde gruplandırılması (Örneğin Mal ve Hizmet Satış Faturaları, Mal ve Hizmet Alış Faturaları, Genel Gider Faturaları, vb şekilde gruplandırılması) en fazla 10’ar günlük muhasebe kayıt periyodunun dikkate alınması, en fazla 50 adet faturaya yer verilmesi ve her bir faturanın ait olduğu hesabın altında ayrı ayrı gözükecek şekilde belgenin türü, tarihi ve numarasına yer verilmesi kaydıyla, bir yevmiye maddesi içinde kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır iyi günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.