Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.12.2020 09:48 (Üye) Soru : Sayın yetkili, personel kendi isteği ile 18 ocak/2021 yılına kadar ücretsiz izne ayrıldı. Nakdi ücret desteğinden yararlanmıyor. Personelin 6 hafta ihbar süresi var. Personeli 17 Ocak/2021 de fesih yasağı bittikten sonra çıkarmak istiyoruz. Ücretsiz izinde olan personele fesih bildiriminde bulunabilirmiyiz( kıdem tazminatı verilecek. fesih bildiriminde bulunup, ihbar tazminatı ödenmek istenmemektedir.) Değerli yardımlarınızı rica ederim.

Cevap : İşçiye / işverene getirilen fesih yasağı ücretsiz izin süresiyle sınırlı olduğu için ve ücretsiz izin süresince işçi / işveren önel kullanamayacağından işçinin / işverenin bildirimli fesih hakkı ücretsiz izin süresince askıya alınmış olacaktır. İşçi,/ işveren ücretsiz izin sırasında bildirimli fesih hakkını kullanmak isterse bildirim süresi ancak ücretsiz izin dönemi bittikten sonra başlayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.