Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.01.2021 17:49 (Üye) Soru : Merhaba; Bir mükellefimiz hemİnternet üzerinden trendyol gibi firmaların ürün reklamlarını instagram üzerinden yapmakta ve reklam ücreti almaktadır. Aynı zamanda mükellefimiz bahsi geçen instagram üzerinden nihai tüketicilerede aldığı tekstil ürünlerinin satışını yapmaktadır. 2 sorum bulunmaktadır. 1) Bu iki işlem ürün satış ve reklam için ayrı ayrı nace kodu mu olmalı? Vergi dairesi tek nace kodu Tek açtı. Varsa bunları bildirebilirmisiniz ek nace kodu bildirmeliyim? 2) bu mükellef e arşif - e fatura - e deftere zorunlu geçecek mükellef grubundamıdır?

Cevap : Merhaba; sorunuzda geçen ifadeye göre mükellefiniz e-fatura-e-arşiv fatura - e-defter yükümlülüğü kapsamında kalacaktır. - Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracılar ayrıca; 1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. aynı zamanda e-arşiv faturaya geçecek olup, takip eden takvim yılının başından itibaren de e-dfter mükellefi olacaktır iyi günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.