Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.12.2020 02:05 (Üye) Soru : Ticari işletme satış hasılatı 2018 yılından itibaren 10 milyon TL'nin altında olan mükellefim. Soru: E-defter tutma zorunluluğum var mıdır?

Cevap : Merhaba, brüt satış hasılatı açısından bakacak olursak; . 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020 tarihinde e-fatura uygulamasına geçtiler . 2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler ise; ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, eFatura uygulamasına geçmek zorundadır. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.