Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.12.2020 02:30 (Üye) Soru : Merhaba değerli hocam. Müşterim yumurta toptan ticareti yapmakta iken yanında toptan patates ve soğan satışı işine girmek istiyor. Her hangi bir halde bulunmuyor. Hal kayıt sistemine da tabi olmak istemiyoruz. Bu işi geçici olarak yapmayı planlıyor. Firma kağıt fatura ile çalışıyor. Bu durumda ilgili firma E-irsaliyeye geçme zorunluluğu var mı? Teşekkür ederim.

Cevap : Merhaba; aşağıda belirtilen mükellefler; 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler. 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.