Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.12.2020 12:10 (Üye) Soru : merhaba sorduğum sorru vardı net ücret alan kişinin kıdem tazminatı hesaplanırken hangi brüt alınır. son bordro ücreti olmadığını yazdınız teşekkür ederim.fakat net ücret yıl içinde brüt artarak devam ediyor. çıkış yapılan ayda brüte mi çevirilecek vergi dilimi etkiliyor çünkü. mesela ocak 5310 brüt iken kasım da 5600 oluyor. bu kişi aralık ta çıkarsa kıdem tazminatı esas ücret nasıl hesaplanmalıdır. net ücret biraz karıştırdı kafamızıç.

Cevap : Kıdem tazminatı fesih tarihindeki son giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanır. ... Kıdem tazminatının hesabında esas alınacak ücret geniş anlamda ücrettir. Bu tazminatın (ve ihbar tazminatının) belirlenmesinde asıl (temel) ücrete ek olarak ücret ekleri, sosyal yardımlar gibi ödemeler göz önünde bulundurulur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.