Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.12.2020 12:09 (Üye) Soru : 6770 Sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle Kobi Kapsamındaki sanayi sicil belgesine haiz işletmelerin birleşmesi durumunda birleşmeyi takip eden 3 hesap döneminde %75'e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulamasından bahsedilmektedir. Bilanço esasına tabi bir Şahıs firması ile Limited Şirketin birleşmesi bu kapsamda değerlendirilebilir mi?

Cevap : Bahsettiğiniz kanun değişikliği Kurumlar vergisi kanun 32. maddesine eklenen fıkra ile sağlanmaktadır.Şahız firması ile limited şirketin birleşmesi ile indirimli KV ödenmeyeceği görüşündeyiz Şirketin şirket ile birleşmesinde indirim uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.