Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.12.2020 13:14 (Üye) Soru : Sayın yetkili, kısa çalışma yapılan dönem de, çalışanın eline geçen eksik maaş kalanını, işveren başka ad altında çalışana ödeyebilir mi ? 2 - Çalışanlara kçö döneminde avans verilmek istenirse avans miktarında ve geri ödeme süresin de sınırlama var mı ? Avans ödemelerinde damga vergisi dışında bir kesinti yapılıyor mu ? Saygılarımla ,

Cevap : 1. Avans niteliğinde ödeyebilir. 2. hayır. Ay sonunda ücretin ödenmesi esnasında düzenlenen kağıtlar bakımından ise, avans miktarının mahsup edilmesinden sonra kalan kısmına binde 6,6 oranında damga vergisi hesaplanması gerekmektedir. Bu taktirde, avans sigortalının şahsi borcu durumuna geçecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.