Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.12.2020 10:31 (Üye) Soru : Soru: Merhaba, aşağıdaki konu hakkında yardımlarınızı rica ediyorum. Limited şirket ortağı ve Müdürü 2007 yılında hissesini devrediyor. Hisseyi devir ederken şirketin yeni müdürü 3 yıllığına yeni ortaklardan biri seçiliyor. Fakat hisseyi devir eden müdür ve aynı zamanda eski ortak'ın hissesini devir ettiğine dair karar ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış fakat müdürlükten çıktığına dair bir karar ticaret sicil gazetesinde yayınlatılmamış. Eski müdür ve ortağın devir tarihine kadar vergi borçları için 7256 sayılı Yapılandırmaya gittiğimizde vergi dairesinde memur, devir tarihinde 3 yıllığına münferiden yeni müdür seçilse bile sizin hissenizi devretseniz bile müdürlükten çıktığına dair ticaret sicil müdürlüğünden yayınlanan bir ibare olmadığı için hala müdür gözüktüğü için şirket vergi borçlarının hepsinden sorumlu olduğu söyledi. Ticaret siciline gittiğimizde yeni ortak 3 yıllığına müdür olarak seçilsede eski müdürün 20 yıllığına müdür seçildiğinden dolayı hala müdür olarak gözüktüğünü söyledi. Şirket 2009 yılında vergi dairesi tarafından kapamış ve ortaklarada ulaşılamıyor dediğimde mahkeme kararı al dendi. Avukata verip müdürlüğü sonlandıracağız fakat Şirket 2009 yılında vergi dairesi tarafından resen terk yapılmış Soru; Yapılandırmayı devir tarihine kadar mı ödemeliyiz yoksa tüm borçlarını mı? Cevap:Sayın, Yapılandırma için TTK değerlendirmesi yapılamayacağı içim, konuyu mali bölümlerden sormanız veya ilgili vergi dairesine sormanız yerinde olacaktır. iyi çalışmalar. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi

Cevap : VUK 10. Maddeye göre Tüm borçlardan sorumludur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.