Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.12.2020 10:45 (Üye) Soru : Merhaba, Kısa çalışma ödeneği alan bir personelin, yeni kurulacak anonim veya limited şirketin ortağı olması, aynı zamanda SGK'lı olarak çalıştığı başka bir işyerinin başvurusuna istinaden aldığı KÇÖ yü etkiler mi? Yalnızca ortak olmasının bir etkisi olmayacak olsa da huzur hakkı alması durumu bir etki yaratır mı?

Cevap : İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kişinin 4a sigortalılığı devam ederken şirket ortağı olması halinde de 4a sigortalılığından dolayı kçö alır. Huzur hakkı konusu ise ;4-1/b kapsamında sigortalı iseler huzur hakkı adı altında kendilerine yapılan ödemelerden sigorta primi kesilmeyecektir. Genel anlamda yönetim kurulu üyeleri ve ortaklar ile şirket arasındaki ilişki hizmet akdine bağlı bir işçi işveren ilişkisinden doğmadığından, 4/a kapsamında sigorta primine tabi tutulmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.