Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.12.2020 13:15 (Üye) Soru : Sayın Danışman, Dernek statüsünde olan spor kulübümüz kurumlar vergisinden muaf olup sadece gelir vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunmaktadır. Dernekler Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre yasal defterlerin elektronik ortamda da tutulabileceği belirtilmiştir. 2020 yılı gerekli Brüt satış hasılatına sahip olunması durumunda e defter ve e fatura kullanmak zorunda mıdır? isteğe bağlı olarak mı geçiş yapılacaktır. saygılarımla,

Cevap : Dernek ve vakıflar e-fatura ve e-defter tutmak zorunda değillerdir.Bu kurumlar VUK ne tabi değildir. E-defteri sadece GV ve KV mükellefleri tutabilir.isteğe bağlıda olarak da dernek ve vakıflar e defter ve e fatura kullanamazlar.(İktisadi işletmeleri hariç)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.