Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.12.2020 14:32 (Üye) Soru : %20 amortismana tabi demirbaş için % 10 amortisman ayırabilir miyiz? Değişik demirbaşlar var ve bunların hepsi için ayrı ayrı oran uygulamak hem takip hem de işimizi zorlaştıracaktır. Bunun yerine daha az amortisman oranını uygulayarak amortismanı 10 yıla yayabilir miyim. Teşekkürler.

Cevap : Yapabilirsiniz.Bir sakınca yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.