Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.12.2020 13:48 (Üye) Soru : Sayın Danışman , SGK vergi denetmeni tarafından gönderilen yazıda 1994 -1996 tarihlerinde çalışanın sigortalığına rastlanmış olup personele ait işe giriş -çıkış evrakları ile aylık prim ve hizmet belgeleri istemektedir. ilgili yıllara ait dosya ve aylık prim ve hizmet belgelerine ulaşılamamaktadır. SGK ya evrakları göndermemiz durumunda resen gecikme zammı uygulanacağı belirtilmiştir. Sosyal Güvenlik mevzuatı açısından yasal defter ve evrakların saklanma süresi de dolduğu ve zaman aşımına uğradığı için kurumumuza cezai bir yaptırım ne olabilir , nasıl bir yol izlenebilir? saygılarımızla ,

Cevap : Bu ancak zamanaşımıı kesen tebligat almanız halnde olur. Öte yandan,5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86’ıncı maddesinde, işveren ve iş yeri sahipleri, iş yeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılın başından başlamak üzere 10 yıl süreyle, saklamak ve kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde on beş gün içinde ibraz etmekle yükümlü tutulmuşlardır. Dolayısıyla, sosyal sigortalar kapsamına giren evrak ve belgeler ile defterlerin 5510 sayılı Kanun uyarınca 10 yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nda defter ve belgelerin saklanma süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Açılabilecek ticari davalarda delil olması bakımından defter ve belgelerin varlığı önemlidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.