Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.12.2020 14:44 (Üye) Soru : sayın danışman sorum şu şekildedir. defter hadleri henüz açıklanmadı. lokantaların faaliyetleri VUK 177/1. madde de mi değerlendirilir ?

Cevap : 177/1. maddeye göre değerlendirilir. GİB özelgesi aşağıdadır. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü) Sayı 27575268-105[177-2014-149]-898 03/09/2015 Konu Lokantacılık faaliyetinde defter tutma ve sınıf değiştirme hadlerine giderlerin dahil edilip edilmeyeceği İlgi talep formunuzda; lokantacılık faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, defter tutma hadlerine göre 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177/1 nci maddesini dikkate aldığınız, bu maddede yıllık alımlarınızın tutarını hesaplarken ilgili yıldaki SSK, işçilik, döner ocağında kullandığınız tüp ve fırınınızda kullandığınız kömür, odun gibi giderlerinizin yıllık alım tutarlarına eklenip eklenmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir. Buna göre; - Lokantacılık faaliyetinizde defter tutma bakımından tabi olacağınız sınıfın belirlenmesinde Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin dikkate alınması gerekmektedir. - Yıllık alış tutarının hesabında, satılan malların tedariki veya üretilebilmesi için kullanılması veya tüketilmesi zorunlu olan ilk madde malzeme ve yardımcı malzemelerin (döner üretimi için gerekli olan et, ekmek, tüp, kömür alımı vb.) alış tutarları dikkate alınmalıdır. - İşletmenizde kullanılmak üzere alınan, makine, teçhizat, demirbaş, taşıtların alımı ve yapılan faaliyet giderleri (sigorta ve işçilik giderleri, döner ocağı alımı vb. ) alış tutarına dâhil edilmeyecektir. Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.