Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.12.2020 20:12 (Üye) Soru : Merhaba, Fesih yasağı süresince işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeni dışında iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilemez. Feshedilmesi halinde işverene bir brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. Görüleceği üzere, fesih yasağı ile kesin bir yasaklama getirilmemiştir. Yani yasağa rağmen işçi işten çıkarılabilir. Bu durumda işveren bunun yaptırımına katlanmak zorundadır.( Dr. Cahit EVCİL-Lebib Yalkın) İşveren İPC ye razı olup işçinin kıdem ve İhbarını da ödemesi halinde, bu şekilde yapılacak işten çıkarmalarda işten çıkışlar için bir İPTAL sözkonusu mudur.? Teşekkürler..

Cevap : O yazı ayrıca fesih yasağı kapsamında tarafına ipc uygulanan işyerinin geriye doğru KÇÖ de iptal olur. demektedir. Ama bu çıkışlar iptal olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.