Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.12.2020 08:29 (Üye) Soru : iiyi günler ; Pastane-cafe işletmesi olan işyerimizde genelge gereği 21.11.2020 tarihinden itibaren cafe bölümünde faaliyet tamamen durdurulmuştur.İlk kez KÇÖ başvurulacak personelerin kçö tarihi 01.12.2020 olarak kabul edilmesi nedeni ile bu personeller için kasım ayında bildirlecek eksik gün kodu ne olmalıdır, işkur bildirim tablosu ve sgk için aynı kod mudur?

Cevap : İşçiler ücretsiz izne çıkarılmış ise Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların “Başvuru Esasları” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının a) bendinde “Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, “https:// uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılabilecektir. Bu şekilde bildirimi yapılan işçiler için ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.