Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.12.2020 08:28 (Üye) Soru : İyi günler, işçi işvereni SGK ya şikayet ediyor. 01.03.2016 tarihinde işe başlamış 18.11.2018 de de çıkmış SGK Avukatı işvereni görüşmeye çağırıp 01.03.2016 girişini sistemden giriş yapın bildirgeleri verin 31.12.2020 ye kadar yapılandırın demiş işverene herhangi bir belgede vermemiş yapılandırmaya girer mi

Cevap : 2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, ve KESİNLEŞMİŞ ; Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik sigortası primleri, 31.12.2020'den önce kesinleşen idari para cezaları, İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, yapılandırma kapsamındadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.