Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.12.2020 08:28 (Üye) Soru : Merhaba, SGK lı olarak başka bir firmada çalışan Ltd Şti ortağı ücretsiz izine ayrıldığında ücret izin parası almaya devam eder mi? ve ücretsiz izin de olduğu dönemler için SGK primi ödenmeyeceğinden bağkur primi işlemeye başlar mı ? Son olarak da bu durum işçiyi çalıştıran firma için bir sorun teşkil eder mi acaba ? Teşekkürler.

Cevap : Getirilen düzenlemeye göre, Nakdi Ücret Desteğinden yararlanabilecek işçiler aşağıda tek tek sayılmıştır. -İş Sözleşmesi halen devam etmekle birlikte ücretsiz izne ayrılan işçiler -Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanamayan işçiler -15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi, işsizlik maaşını hak edecek şekilde sona ermiş ve diğer şartları sağlayamadığı için işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler -Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık ödeneği almayan işçiler bahsettiğiniz ücretsiz izin NÜD ise; Ücretsiz izin uygulaması iş sözleşmesinin askıya alınması anlamına gelmektedir. Sözleşmenin askıya alındığı süre boyunca işçi çalışmamakta, işveren ise ücret ödememektedir. İşçiye bu süre boyunca ücret ödenmediği gibi adına sigorta primi de beyan edilmemektedir. Bu durumda 4b çalışır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.