Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.12.2020 12:02 (Üye) Soru : merhaba , Personelimiz şahsına SAĞLIK SİGORTASI yaptırmış ver primleri kendisi ödemiştir. Gelir vergisi avantajından yararlanmak üzere poliçe ve ödeme makbuzlarını tarafımıza iletmiştir. % 27 lik vergi diliminde olmasından dolayı muhasebe programında bordrosu % 27 avantaj sağlamıştır. Ve proğramcımız bu hesaplamanın doğru olduğunu ileri sürmekte. Ancak kanun maddesi Aynı Kanunun ücretin gerçek safi değerinin tespitinde yapılacak indirimlere ilişkin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, "Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.)" hükmüne yer verilmiştir. Bu durumda Özel sağlık sigortası avantajı kümülatif vergi dilimine göre değişir mi ? Sabit % 15 mi avantaj sağlar yardımcı olmanızı rica ederiz.

Cevap : Özel sağlık sigortası avantajı kümülatif vergi dilimine göre değişmez.Aylık olarak hesaplanan vergi matrahından yasada belirtilen oranda ve diğer parametrelere göre indirilir. Programınız ile görüşünüz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.