Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.12.2020 08:26 (Üye) Soru : 2020 Kasım ayı SGK Muhtasar beyannamemizi göndermek için aylık yüklediğimizde AGi sgk bildirimine dahil ettiğinizden Vergi bildirm tablosunda AGİ bildirmemişsiniz mesajı çıkıyor.Oysa biz muhtasar vergi bildirimini 3 aylık bildiriyorus.Çalışan sayımız bir kişi.Defter beyan sisteminde stopaj dönemimi 1.7.2020 tarihinden itibaren üç aylıktan Aylıka dönüşmüş gözüküyor ve güncelledik.2020 10 cu ayı normal verdik .13 12.2020 tarihindeki e defter beyana düşen dilekçe vermek zorunluluğundan mı kaynaklanıyor.Üç aylık tan aylığa dönüşüm dileçesi zorunlulumudur.

Cevap : Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde en az bir işçi çalıştıran mükellefler aylık mükellefiyete geçmek zorundadır. İşçi çalıştırmıyorlarsa üç aylık mükellefiyete devam edebilirler. Ekim-Aralık/2019 vergilendirme dönemi itibariyle verilen beyannamelerde en az bir işçi çalıştırdığı sistem tarafından tespit edilebilen mükelleflerin mükellefiyetleri sistem tarafından aylığa dönüştürülecektir. Mükellefler beyannamenin verileceği ay içerisinde mükellefiyetlerini kontrol ederek, dönüştürülme yapılmamışsa vergi dairesine bizzat başvurarak veya ivd.gib.gov.tr adresinden dilekçe vermek suretiyle dönem tipini “aylık” olarak değiştirebilirler. Sigortalının birden fazla satırda bildirilmesi gereken durumlarda, AGİ tek satırda bildirilmek zorundadır. Gelir vergisi matrahı ve gelir vergisi kesintisinin ilgili satıra göre miktarları tespit edilebiliyorsa, bu miktarlar yazılmalıdır. Bunun yapılamadığı durumlarda sigortalıya ait gelir vergisi matrahı ve gelir vergisi kesintisine ilişkin bilgiler tek satıra yazılmalı, diğer satılar boş geçilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.