Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.12.2020 08:25 (Üye) Soru : Haziran/2020 çalışanlarımızdan birinin sigorta matrahı eksik gösterilmiştir. (2020/05 döneminde sgk tavan ücretinden daha fazla ücret aldığından o fazlalık 6.ay bildirgesinde aylık ücrete sgk matrahına ilave edilmesi gerekiyordu unuttuk.) Sorum şu: Şimdi 2020/06 dönemine ek bildirge vereceğiz.Ancak aynı işyeri için 27103 teşviki 3 personelimiz var ve bugüne kadar bu teşvikten faydalandık.Eğer düzeltme (ek bildirge) verilirse ceza kesilecek.Cezaya razıyız.Sorum 1-bu ceza nedeniyle 27103 teşvikler iptal edilip farkları bizden istenir mi? 2-Bir yıl süreyle teşvikli bildirge veremeyiz mi?

Cevap : Prim belgelerini ve defter kayıtlarını, Kurumca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenlere ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına Aylık asgari ücretin 1/8 i ipc kesilir. İpc kesilen ay iptal ödeme yapılırsa teşvik devam eder. i
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.