Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.12.2020 09:44 (Üye) Soru : Sn.Danışman, 7256 sayılı yasaya göre, emlak vergisi borcunda: vergi ziyaı ve küçük miktarlı borçlar (50,-TL gibi) silinecek mi? Teşekkürler, iyi günler

Cevap : 7256 SK MADDE 4- (1) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir. Emlak vergisi belediyelerce tahsil edildiği için silinme olmayacaktır. Silinme Vergi dairelerince tahsil edilen vergiler içindir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.