Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.12.2020 09:58 (Üye) Soru : Üstad Merhaba, Mükellef 2019 hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette fazla olduğundan 2020 hesap döneminde 1 sınıfa geçmiştir. 2020 yılında bilanço esasına göre defter tutan bu mükellefin 2020 hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette düşük olursa 2021 yılında 2. sınıfa geçebilirmi? Yoksa 2 yıl bilanço esasına göre defter tutmak zorundamı ?

Cevap : 2020 yılında % 20 eksilme olur ise İşletme esasına dönebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.