Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.12.2020 10:11 (Üye) Soru : Gelir vergisi mükellefi olan bir müşterim,şahıs şirketinden kendine maaş yazabilir mi? Yazabilirse bu durumda stopaj uygulanacağından gelir vergi matrahı 0 'dan mı başlamalı? Sene sonunda işletmenin gelir gider dengesinde kar çıkması durumunda, yıllık gelir vergisi beyannamesini doldururken ödediğimiz stopajları düşebilir miyiz?

Cevap : Şahız şirketinden kendine maaş yazar mı ? diye bir işlem olmaz. Kişi fiilen çalışıp ücret elde ediyor ise; elde edilen ücret geliri tek işverenden aldığı için Yıllık GV beyannamesine dahil edilmez.Ücret geliri için düzenlenecek bordro GVK 103. maddesindeki vergi tarifesinin ilk diliminden başlar.Diğer taraftan Şahız şirketi diye bir şirket türü olmaz. Tüzel kişiliğe sahip Anonim ve Limited şirket olur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.