Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.12.2020 15:24 (Üye) Soru : Sayın danışman, bir mükellefimize 2018 ve 2019 yıları için defter ve belge incelemesi yapıldı. kdv kurumlar vergisi ve kar payı tevkifatından dolayı vergi ve vergi zıyaı cezası kesildi. bunlar için önce uzlaşma, uzlaşmadan sonrada 7256 sayılı kanuna göre ödeme yapılabilir mi?

Cevap : Bahsettiğiniz yıllar ve vergi çeşitleri henüz kesinleşmemiş ve tahakkuk fişi düzenlenmediği için 7256 sayılı yasadan hiç bir şekilde yararlanılamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.