Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.12.2020 14:54 (Üye) Soru : Sn. Yetkili, Teşvikleri anlamakta ve uygulamakta zorluk olması sebebiyle yardımlarınıza ihtiyaç duymaktayız. 17256 işe dönüş teşviki şartları uyarınca aşağıda daha önce açıkladığınız; "Bu destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birinin, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlanılan ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması, Destek süresinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken sigortalı sayısı; destek süresince 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB/MPHB ile SGK’ya bildirilerek destekten yararlanılan sigortalı sayısının ikiye bölünmesi suretiyle bulunacak olup, bu sayının küsurat kısmının 0,50 ila 0,99 arasında olması halinde bu sayı tama iblağ edilecektir...... kurallar gereği. Bu perseonel çıkış yasağını beklemeden istifa ederse veya sözleşmeli olarak istihdam edildilip, sözleşme süresi fesih yasağından önce sona ermesi durumunda, kazanılan 44,20.-TL'lik günlük teşvik bedelleri cezası ile geri mi alınacaktır. Teşvikleri çeşitli olasılıklarla Halen artarak devam etmesi ve tam anlaşılmayan, yazılımsal olarak da sgk'nın kendi bünyesinde yapmayıp, meslek mensuplarına / işverenlere bırakması zorluk üzerine zorluk doğurmaktadır. Önerileriniz istirham eder, saygılar sunarım.

Cevap : Çok haklısınız. İstifa işverenin müdahale edebileceği ya da işverenin uhdesinde olan bir olay değildir Bu anlamda Kurumun iade talebi olmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.