Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.12.2020 15:01 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, 1 - İşten ayrılan eski çalışanımız için (ayrıldıktan sonraki tarihlerde) Arşiv'e düşmüş İş görmezlik ödeneğini sehven "istirhat süresince" ÇALIŞMADI" şeklinde onaylanmıştır. Yazı ile SGK merkezine bildirilmesine gerek varmıdır. 2- İş kazası olmayıp (hastalık) olduğu halde iş göremezlik ekranında iş kazası olarak çıkmıştır. İş kazası Bildirim de yapılmamıştır. Fakat Aylık prim bildirgelerinde 01 istirhat kodu seçilmiş ve bildirge o şekilde verilmiştir. Arşivdeki işgmrmezlik raporu "çalışmadı" şeklinde daha sonraları onaylandığı için bir cezai durum olma ihtimali varmıdır. Olursa çıkan af yasasından faydalanılabilirmiydi. Tebligat gelme tarihi ne olmalıdır. Teşekkür eder, Saygılar sunarım.

Cevap : 1 Bildirim yapılmış Bunun dışında ancak konuyu açıklayan bir dilekçeyi kayıtlara geçmesi için Kuruma bildirebilirsiniz. 2. Ya sistemdeki hatayı düzeltmelisiniz ya da İş kazası bildiriminin yapılması gerekir. İşverenler iş, iş kazası bildirimlerini 3 iş günü içinde yapmamaları durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği iş kazası bildirmeme cezası uygulanır. 2020 yılı iş kazası bildirmeme cezası her geç bildirim başına asgari olarak 4.688 TL’dir. Ancak işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre uygulanacak idari para cezası tutarı farklılık gösterebilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.