Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.12.2020 10:05 (Üye) Soru : Üstad Merhabalar, 1003B muhtasar ile ücretleri beyan ediyoruz.(Daha önceden normal muhtasar beyanname) Ayrıca , 1003A kapsamına giren stopaj, serb.makbuz vb işlem yok. 1003B ile birlikte 1003A Muhtasarı boşta olsa vermek gerekir mi ? 0003 beyan verilmedi olarak gib te çıkmaktadır. 1003A beyanı boş vereceksek 0003 koduna ne yazmak gerekir.Dayanak ta iletebilirseniz memnun oluruz.Saygılar

Cevap : Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 13.1.2020 tarih ve VUK-122/2020-1 sayılı 122 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır. Bu imkândan faydalanmayı tercih eden mükellefler/işverenler ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintilerini ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edeceklerdir 1003 B formatını ŞİRKET ADINA ŞİFRE almış olan mükellefler kullanır. Bu mükellefler SADECE ÜCRET DEN kesilen vergileri ve SGK bildirgesindeki bilgiler beyan eder . Diğer vergi kesintilerini ise 1003 A formatındaki beyannameyi verirler 1003 A da ücret ile ilgili bilgiler yeniden girilmez. Boş 1003 A beyannamesi verilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.