Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.12.2020 11:57 (Üye) Soru : Merhaba, sayın danışman, 7256 sayılı başvuru ekranında yer alan "Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği halde tarafıma tebligatı yapılmayan veya bu Kanunun yayımlandığı tarihten başvuru süresinin son gününe kadar tarafıma tebligatı yapılan Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre Vergi/Ceza İhbarnamesine konu borçlarımın vade tarihinin bu Kanunun yayım tarihi olacağını kabul ediyorum." sorusunun ne anlama geldiğini anlamadım, yardımcı olur musunuz? Teşekkürler

Cevap : Uyarıda belirtilen yargı mercilerinde dava dosyalarınız varsa ve sisin aleyhinize kesinleşmiş ise onun için çıkıyordur.Böyle bir dava dosyası yoksa dikkate almayınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.