Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.12.2020 13:24 (Üye) Soru : Bir restoran işletmesi, yemek sepeti üzerinden müşterinin tercihi doğrultusunda üç farklı şekilde satış ve de tahsilat yapmaktadır.Birincisi normal nakit tahsil edilen satış.ikincisi kredi kartıyla tahsil edilen ve firmanın pos hesabına ertesi gün veya başka vadede geçen satış.Bu iki seçeneğin uygulanışında ve muhasebeleştirilmesinde bir tereddüt yok.Üçüncüsü ise “Online” satış.Bu yöntemde tahsilat şu şekilde olmaktadır; müşteri sipariş verirken, “Nakit”, “Kredi Kartı” seçeneklerini değil de “Online” seçeneğini tercih ediyor.Bunun üzerine sipariş teslim edilip bedeli, müşteri tarafından kredi kartıyla ödeniyor, ancak sipariş esnasında, “Online” tercihinde bulunduğu için, kredi kartıyla çekilen bu tutar, Yemek Sepetinin havuz hesabında toplanmaktadır. Aysonunda ise Yemek Sepeti firması, kestiği aylık komisyon faturasını bu havuzda biriken tutardan mahsup edip restoran işletmesine bankadan göndermektedir.Burda soru şu, “Online” sipariş seçeneğini seçen müşteriye, teslimat karşılığındaki ödemesi karşılığı fiş nasıl ve ne ad altında verilecektir.Nakit tahsilat olmadığı için nakit fiş verilemez, kredi kartı tahsilatlı fiş de verilemez çünkü işletmenin pos hesabına gelen bir bedel olmayıp yemek sepeti firmasının havuzuna gidiyor çekilen tutar. Bu tür bu havuzda biriken “Online” satışların toplamını aylık veya 15 günlük olarak Yemek sepetine fatura edelim desek Yemek sepeti butür uygulamayı yani faturayı kabul etmiyor.Ayrıca fatura benzeri belgenin teslim esnasında, veya 7 gün içinde kesilmesi gerek bu da ayrı bir muamma.O halde bu Online satışların toplamını, aysonlarında kesilen taraf “Nihai Tüketici” ve Vergi No “111111111111” şeklinde belirterek “E Arşiv” portalından fatura kesip bu fatura tutarını da, yine aysonunda düzenlenecek “Alacak Dekontu” na istinaden, Yemek sepeti tarafından gönderilen tutar ve komisyon faturası ile virman kaydı ile sıfırlamak uygunmudur ? Değil ise bu konuda Değerli Odamız dan bu konuda bir yönlendirme beklemekteyiz.Yoksa uygulamada bu bahsettiğim konuda müthiş bir karmaşa yaşanmaya devam edecektir.Teşekkürler

Cevap : Bahsettiğiniz kuruluşlarca satışlara aracılık edilmesi halinde yapılacak muhasebe kayıtları için GİB tarafından yayımlanmış bir tebliği ve sirküler yoktur. Kayıtlar TDHP na göre yapılmaktadır.Bu neden ile bağlayıcı yorum yapamayız. Satışlar için belgelemede esas olan satıcının hangi yöntem ile satarsa satsın ; satılan ürün için ÖKC veya fatura düzenlemesidir. Tahsilatlar da bahsettiğiniz seçenekler ile yapılmaktadır. Komisyon bedelinin mahsubu ise cari hesap işleyişi ile yapılabilir.Bizim önerimiz bu konuda yapılması gereken işlemler için GİB den özelge almanızdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.