Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.12.2020 11:00 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım XYZ Ltd Şrketimizin A ve B ortaklardan % 50 Hisse den oluşmaktadır. B ortağı hissesinin % 50 ını satmak istemektedir. ÖZKAYNAK Detayları aşağıdaki gibidir. ÖDENMİŞ SERMAYE ………………………………………………………………….. 2.200.000.- TL Kuruluş ……………. 11.03 .1997 500.- TL Sermaye Ser. Yeni Hali…. 01.01.2001 30.000.- TL Ser Yeni hali …… 30.10.2006 500.000.TL Ser Yeni hali….. 30.06.2017 2.200.000.- TL son şekli GEÇMİŞ YIL KARLARI .:……………………………………………………………………: 4.400.000.-TL KANUNİ YEDEK………………………………………………………………………………: 110.000.-TL ÖZKAYNAK TOPLAMI …………………………………………………………………….: 6.710.000.TL --- Satılacak hissenin maliyetini nasıl tesbit edeceğiz. ( İktisat tarihleri farklı olması nedeniyle ) --- Geçmiş Yıllar Karları ve Kanuni Yedek tutarları satış bedelinin tesbitinde nasıl dikkate almalıyız. ---- Vergi Matrahına nasıl ulaşmalıyız. ---- B ortağı satışa konu ettiği 550.000.-TL Payı 1.500.000.- TL satarsa ( Geçmiş yıl karları , Yedekler ve ÜFE maliyet farkları dikkate alındığında ) Beyannameye konu edilecek Kar –Zarar tutarı ne olacak Saygılarımla

Cevap : Tüzel kişilikler de (A.Ş ve Ldt.Şti) Hisse satışı yapılması halinde sizin yaptığınız hesaplama yapılmaz. Hisse kaç TL devir ediliyor ise Noterden (ldt Şti ler için) devir yapılır. Tüzel kişiliğin 500 hesabındaki alt hesap da yeni ortak veya ortaklar yazılır.Hisseyi satan kişi için değer artış hesaplaması yapılarak Yıllık GV beyannamesi ile beyan edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.