Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.12.2020 16:24 (Üye) Soru : Merhaba Türk vatandaşı olmayan Yabancı kişi x a.ş nin hissesinin bir kısmını devir aldı ayrıca yönetim kurulu üyesi de oldu , hisse devir kararından itibaren 15 gün içinde bağkur kaydı yapacakmıyım ( bu kişi şuanda da ülkemizde bir şirkette çalişma izinli olarak 4a kapsaminda da işçi)

Cevap : TC vatandaşı olmayan yabancı uyruklular da ülkemizdeki ticari faaliyetleri nedeniyle 04.10.2000 tarihinden itibaren 4/b sigortalısı sayılırlar. 5510. sayılı Kanunun 6. maddesinde bu kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; (e) bendi “Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurtdışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olanlar …………… 4. ve 5. maddelere göre sigortalı sayılmaz.” denilmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurtdışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olanlar sigortalı sayılmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.