Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.12.2020 12:08 (Üye) Soru : Merhaba, Çağrısız yapılacak olağan genel kurul için alınacak yönetim kurulu kararının noterden tasdik edilmesi gerekir mi? Ticaret sicil , genel kurul kararının tescili için Yönetim Kurulu Kararı gerekmediğini söyledi ama uygulamada genel kurulu toplantıya çağırma yetkisinin Yönetim Kurulunda olduğu bilinmektedir. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz ?

Cevap : Gündem kararınızın Noter tasdiki herhangi bir kuruma verilmeyecek olmasından dolayı zorunlu değil, ancak ileride delil teşkili bakımından noter onayı gerekli olacaktır. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.